Voor een blessureconsult bij een sportarts (medisch specialist) is sinds 1 januari 2016 een verwijzing van de huisarts nodig. Als u wordt verwezen voor een consult krijgt u de kosten (gedeeltelijk) vergoed via uw basisverzekering. Voor personen van 18 jaar en ouder geldt dat het wettelijke eigen risico (€ 385) en het door hen zelf verhoogde eigen risico van toepassing is. 
 

n.b. een blessureconsult valt onder de basisverzekering. Een sportmedisch onderzoek valt onder de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polis. 
In het overzicht van sportzorg.nl kunt u vinden wat de vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen zijn per zorgverzekeraar.

 

 

Blessureconsult  (basisverzekering)
(blessure)consult sportarts: Klik voor belangrijke informatie op deze link en voor het overzicht van de zorgverzekeraarsoverzicht van de zorgverzekeraars waarmee SMCP afspraken heeft gemaakt. Lees deze informatie a.u.b. goed door. 
Sportmedisch onderzoek (aanvullende verzekering)
Prijs 
Basis sportmedisch onderzoek FSMI
€ 133,-
Basisplus Sport Medisch onderzoek  FSMI
€ 181,-
Groot Sport Medisch onderzoek
€ 265,--
Uitgebreid Sport Medisch Onderzoek
€ 347,--
Inspanningstest + ECG
€ 138,--
Inspanningstest + directe zuurstofmeting
€ 199,--
Inspanningstest + directe zuurstofmeting + lactaat
€ 219,-
 
 
Verplichte (licentie)keuringen (zonder rust ECG)
€ 133,-
Duikkeuring
€ 163,-
Zweefvliegkeuring (LAPL)
* dit is het standaard tarief: afhankelijk van eerder keuringen en leeftijd
kunnen hier nog kosten bijkomen voor een ECG (€ 41,-),
een gehoortest (€ 36,-) en
 bloedonderzoek (HB bepaling, €8,-)
€ 102,- *
 
 
Voor fietsers:
 
Dynamische fietspositiemeting
€ 300,-
Combinatie: uitgebreid sportmedisch onderzoek +
dynamische fietspositiemeting
€ 555,-
Licentiekeuring KNWU + rust ECG
€ 173,-
Licentiekeuring KNWU + inspanningstest & directe zuurstofmeting 
€ 300,--
Wingate-test
€ 94,-
 
 
Voor het bedrijfsleven:
 
Managementkeuring
op aanvraag
Vitaliteitsmeting
op aanvraag